статусы


Չ

ՉՂՋԻԿ

Երազում չղջիկ տեսնելն անհաջողության նշան է։

 

Չան, տակառ ջրով լի

Հաջողություն գործերում և եկամուտ

դատարկ՝  Վնասաբեր գործ:

 

http://pachikmachik.com/erazahan/

Похожие записи

Է Էժան գնել   Հաղթանակ սիրո մեջ   Էշ   Հաջողություն, հայտնիությու...
Ժ Ժապավեններ Ձանձրալի և միապաղաղ կյանք Ժանդարմ Գլխացավանք, վտանգ և անհանգստություն Ժիլետ Վեճ և խաբեություն...
Ե Եղբորը տեսնել Կեղծ լուրեր առնել Եզերք գետի ծովի Նպատակին հասնել, հաջողություն և ուրախություն Երեկո Վնասաբեր...

Добавить комментарий