статусы


Ի

ԻՆՔՆԱԵՌ

 Խաղաղություն, հոգեկան հանգստություն։


ԻՆՔՆԱԹԻՌ

 Անսպասելի շահույթ, դիրքի փոփոխություն։


ԻՄԱՍՏՈՒՆ

 Հոգեկան բերկրանք;


ԻՇԽԱՆ

 Հարգանք և բարեհաջողություն։


Իջևանատուն

Փոփոխություն դեպի լավը

 

http://pachikmachik.com/erazahan/

Похожие записи

Դ Դժոխք Խղճի խայթ և զղջում արարքների համար Դերասան Երկերեսանի ընկեր և կեղծավոր մտերիմ Դերասանուհի Դավաճանո...
Ե Եղբորը տեսնել Կեղծ լուրեր առնել Եզերք գետի ծովի Նպատակին հասնել, հաջողություն և ուրախություն Երեկո Վնասաբեր...
Ա ԱԳՌԱՎ Եթե դուք երազում տեսել եք ագռավ, ապա պետք Է զգուշանաք, քանի որ այն խորհրդանշում Է թշնամիների չարությունը, դաժանությունը և խարդավանքը...

Добавить комментарий