статусы


Ք

                                             Երազահան

 

ՔԱՄԻ

Ուրախ լուրեր։

 


ՔԱՅԼԵԼ (զինվորի պես)

 Աշխատանբ, հոգսեր, հնազանդություն։

 


ՔԱՎՈՐ (լինել)

Մասնակցություն տհաճ գործի։

 


ՔԱՐ

 Դժվարություններ արգելքներ։

 


ՔԱՐԱՆՁԱՎ

 Վտանգավոր ճամփորդություն։

 


ՔԱՐԱՎԱՆ

 Առևտրով ձեռք բերված հարստություն։

 


ՔԱՐՏԵԶ

 Օտար երկրներով հաջողակ ճամփորդություն։
 

 

ՔԵՉԱ

 Շահավետ գործ։

 


ՔԵՖ

 Հիասթափություն և տրտմություն, քեֆ անել՝ ծանր հիվանդանալ։


ՔՆԱՐ

 Բամբասանք և խաբեություն։

 


ՔՆՆԻՉ

 Դատավարություն։

 


ՔՈՐՈՑ

 Բամբասանք, վիրավորանք, վեճ։

 


ՔՍՈՒՔ (կոշիկի)

Թախծոտ մտքեր, կոշիկին քսել՝ դժվար, չսիրված գործ կատարել։

 


ՔՈՒՌԱԿ

 Ազատագրում, անկախություն, երջանկություն։

 

http://pachikmachik.com/erazahan

Похожие записи

Ռ ՌԱՀԱՏ ԼՈԽՈՒՄ Եթե, երազում արևելյան այդ քաղցրավենիքն ես ճաշակել, զ գուշացիր, դեպքեր պիտի կատարվեն, որ կարող ես փոխել կյանքիդ քաղցր ու փափուկ...
Ի ԻՆՔՆԱԵՌ  Խաղաղություն, հոգեկան հանգստություն։ ԻՆՔՆԱԹԻՌ  Անսպասելի շահույթ, դիրքի փոփոխություն։ ԻՄԱՍ...
Չ ՉՂՋԻԿ Երազում չղջիկ տեսնելն անհաջողության նշան է։   Չան, տակառ ջրով լի Հաջողություն գործերում և եկամուտ ...

Добавить комментарий